Privacyverklaring & Cookiebeleid

 de Algemene verordening gegevensbescherming                   

Deze  privacyverklaring & Cookiebeleid geldt voor de website www.AannemersbedrijfHVW.nl.

Aannemersbedrijf HVW is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring & Cookiebeleid. Tevens geldt deze privacyverklaring & Cookiebeleid voor Bouwbedrijf WVM

In deze privacyverklaring & Cookiebeleid leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel wij dat doen. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring & Cookiebeleid lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij raden u aan deze privacyverklaring & Cookiebeleid aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Gwen van Wanrooy. Dit kunt u doen door een e-mail sturen naar ACCURAAD@hotmail.com. 

Contactgegevens:
Aannemersbedrijf HVW
Trompstraat 29
1813 SL Alkmaar
Tel. 06 54254797

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Tijdens uw bezoek aan de website www.AannemersbedrijfHVW.nl en tijdens uw contact met Aannemersbedrijf HVW kunnen wij bepaalde persoonsgegevens vragen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam            
– Adresgegevens 
– Telefoonnummer                   
– E-mailadres                               
– Betalingsgegevens
– Factuurgegevens

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op onze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch,
– Locatiegegevens,
– Gegevens over uw activiteiten op onze website,
– Lijst met contactgegevens van de klant,
– IP-adres,
– Internetbrowser en apparaat type,

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Aannemersbedrijf HVW  vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.

Aannemersbedrijf HVW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het maken van offertes, prijsopgaven of overeenkomsten,
  • Het afhandelen van uw betaling / facturatie / debiteurenbeheer,
  • U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
  • Aannemersbedrijf HVW analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en om problemen met de website op te lossen,
  • Aannemersbedrijf HVW verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren:
Aannemersbedrijf HVW bewaart uw persoonsgegevens zolang als wettelijk is voorgeschreven of zolang als nodig is om onze overeenkomst met u te realiseren. 

Deze  gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van de wettelijke bewaartermijn door ons verwijderd. 

De categorieën ontvangers: aan wie worden de gegevens verstrekt?
Delen van persoonsgegevens met derden:
Aannemersbedrijf HVW verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
Verwerkers, Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Aannemersbedrijf HVW, en externe adviseurs. (b.v. Accountant en  ACCURAAD Administratieve werkzaamheden).

ACCURAAD Administratieve werkzaamheden verzorgd de administratie voor Aannemersbedrijf HVW en Bouwbedrijf WVM.

Het kan zijn dat Aannemersbedrijf HVW verplicht is u gegevens te verstrekken aan een derde partij b.v. op grond van wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee wij u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik van cookies.

Aannemersbedrijf HVW gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van jouw browser te gaan.

                       

Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van www.consuwijzer.nl

Aannemersbedrijf HVW draagt zorg  voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Op onze website treft u een aantal links naar externe websites. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten www.aannemersbedrijfHVW.nl om. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door externe websites. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de privacyverklaring & Cookiebeleid van de betreffende website. Aannemersbedrijf HVW draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid, veiligheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Voor E-mail en agenda maakt Aannemersbedrijf HVW gebruik van Google. Google heeft haar eigen  privacybeleid, hierop is deze privacyverklaring van toepassing. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aannemersbedrijf HVW.
Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring / overeenkomst op basis van uw toestemming, die plaats vond vóór deze intrekking. Tevens heeft u het recht op gevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: ACCURAAD@hotmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt hiervoor ook de ‘KopieID’app voor gebruiken. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Indien ACCURAAD Administratieve werkzaamheden uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring & Cookiebeleid:
Aannemersbedrijf HVW behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring & Cookiebeleid op enig moment te wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring & Cookiebeleid na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 5 mei 2018

Autoriteit Persoonsgegevens:
Aannemersbedrijf HVW helpt u natuurlijk graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Aannemersbedrijf HVW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Aannemersbedrijf HVW maakt gebruik van ESET INTERNET SECYRITY.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ACCURAAD@hotmail.com.

Tevens verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de KVK te Alkmaar.